Κυριακή 9 Απριλίου 2017

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (ζ)
Καλὸ θὰ ἦταν ἐδῶ νὰ ἐρευνήσουμε, μὲ τὰ πτωχά, ἐλλιπῆ μέσα μας, τὰ ὅσα τὰ ἐν λόγῳ σύμβολα ὑπαγορεύουν τὸ ὁ,τιδήποτε στοὺς γνῶστες. (Διότι ἐμεῖς παραμένουμε στὰ μαῦρα μας σκοτάδια!!!)
Διότι κάτι ἔχουν νὰ ποῦν…

Ἄς προσπαθήσουμε νὰ κατανοήσουμε μερικὰ ἀπὸ αὐτά, βάσει τῆς κοινῆς λογικῆς καὶ βάσει τῆς (δικῆς μας) ἱστορίας καὶ τῆς (δικῆς μας) μυθολογίας.
Κακὰ τὰ ψέμματα…

Κάποιοι νομίζουν πὼς εἶναι διάδοχοι θεῶν καὶ σπεύδουν, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, διαρκῶς νὰ τὸ διατυμπανίζουν!!!

Ἵπποι, λέοντες καὶ πρῶτοι πρῶτοι οἱ ἀετοί, δικέφαλοι ἤ ὄχι.
Αὐτὰ μὲ τὸ ἀγγλικὸ στέμμα, μὲ τὸ ῥωσσικό, τὸ γερμανικό, τὸ δανικό, τὸ γαλλικό, τὸ ὁλλανδικό…
Ὅπου κι ἐὰν κυττάξουμε, ἀναλόγως τῆς περιόδου καὶ τοῦ ποιὲς κατακτήσεις ἔχουν οἱ διάφορες χῶρες, ἤ ποιὲς βλέψεις, ἤ ἀκόμη καὶ ποιὲς ἐξαρτήσεις, ὁ ἀετὸς εἶναι κυρίαρχος…
Ἀλλὰ καὶ τὸ …πραγματικὸ σύμβολον ἐξουσίας τοῦ πλανήτου.
Καὶ πάντα τρομακτικός, ἀπειλητικός, αἱμοδιψής…

Ἀλλὰ δὲν τὰ ἐρευνήσαμε ὅλα.
Βαθειά μου πεποίθησις, ὅσο καὶ ἐὰν μᾶς ξενίζῃ κάτι τέτοιο, εἶναι ἡ προσπάθεια συνδέσεως ὅλων αὐτῶν, ποὺ κατὰ καιροὺς «κρατοῦν» τὶς τύχες τῶν λαῶν τοῦ πλανήτου, μὲ …βασιλικὲς ῥίζες!!!
Ἡ ΜΙΑ καὶ ΜΟΝΑΔΙΚΗ, κατ΄ αὐτούς, …βασιλικὴ ῥίζα προσδίδει ἰσχύ. Κύρος… Σεβασμό…
Πρὸς τοῦτο καὶ γεμίσαμε πρίγκιπες, βαρώνους, λόρδους καὶ ξεπεσμένους βασιλεῖς, ποὺ περιφέρουν τὰ σαρκία τους, μοιράζουν χαμόγελα καὶ λειτουργοῦν ὡς μαριονέτες…

Τί κι ἐάν τό ἐπόμενον στάδιον τῶν παγκοσμίων σχεδιασμῶν εἶναι οἱ ἀμεσοδημοκρατίες καί ὁ κομμουνισμός;
Αὐτὰ εἶναι …παραστάσεις γιὰ τοὺς …χαχόλους. Ἡ ἐξουσία στὰ χέρια τῶν ὁλίγων ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι.

Αὐτῶν τῶν ὁλίγων ποὺ εὐρίσκοντο πίσω ἀπὸ βασιλεῖς κι αὐτοκράτορες καὶ θρησκεῖες καὶ στρατηλᾶτες ἀνᾲ τοὺς αἰῶνες. Εἶναι πάντα οἱ ἴδιοι… Κι ὅλοι μεταξύ τους συγγενεῖς, γιὰ νὰ ἔχουν καὶ τὴν σχετικὴ ἐμπιστοσύνη (ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες) ἀναθέσεως τῶν ἐπὶ μέρους ἐξουσιῶν.
Ἄλλως τέ…

Οἱ ξεπεσμένοι …εὐγενεῖς τους εἶναι ἤδη ἀρκετὰ προσηρμοσμένοι στὰ νέα κομμουνιστικὰ ἰδεώδη καὶ πανέτοιμοι νὰ μεταπηδήσουν σὲ …κόμματα καὶ κεντρικὲς ἐπιτροπές, ποὺ θὰ λειτουργοῦν ἐπίσης ὡς ἐπιστάτες κι ἐπόπτες καὶ σταθμᾶρχες…
Δὲν θὰ τὴν ξαναπατήσουν ὅπως οἱ Ῥομανῶφ.

Δὲν πλησιάσαμε ὅμως πολὺ στὶς …ἄκρες αὐτῶν τῶν οἰκογενειῶν μὲ τὴν Ῥωσσία.
Τὴν Ῥωσσία τῶν Ῥομανῶφ, ποὺ ἐπισήμως ἐσφαγιάσθησαν ἔως ἑνός.

Ποίο τό σύμβολον τῶν Ῥομανῶφ;
Μὰ φυσικὰ ὁ γνωστός μας ἀετός…

Ὁ γνωστὸς ἀετὸς τοῦ Διός…
Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες.

Μία σφαγὴ στὴν ὁποία κάποιο μέλος τῆς οἰκογενείας τῶν Rothschild φαίνεται πὼς ἔβαλε τὸ …βρωμόχερό του!!!


Τὸ 1915, στὸ συμβούλιον τῶν ἠγετῶν τῆς Εὐρώπης, ποὺ ἔγινε στὴν Βιέννη, ὁ τσᾶρος Ἀλέξανδρος ἠρνήθη τὴν ἐκγαθίδρυσιν παγκοσμίου κυβερνήσεως καὶ κομμουνισμοῦ στοὺς Rothschild, ποὺ ἐπίσης παρίσταντο. (Ὡς τί;;;;).

1917. Ῥωσσία. Γενοκτονία τῶν Ῥομανῶφ.
Μία οἰκογένεια (ΜΟΝΟΝ) ἐλέγχει τά πάντα στόν πλανήτη;

Ὅπως αὐτός, ὁ ῥωσσικὸς ἀετός, ποὺ κάποτε ἦταν τοῦ Βυζαντίου καὶ τῆς Ῥώμης καὶ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν Ποντίων, ἀλλὰ μετὰ μετεπήδησε στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀγγλία καὶ στοὺς σχετικοὺς λόρδους καὶ πρίγκιπες καὶ βασιλεῖς…

…ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἀπλῶς πηγαινοερχόταν, ἀναλόγως τῶν συμφερόντων καὶ πάντα κατεδείκνυε μία πληροφορία!!!

Τὴν γραμμὴ τοῦ αἵματος, γιὰ τὴν ὁποίαν ὅλοι οἱ βασιλικοί, αὐτοκρατορικοί, πριγκιπικοὶ ἀπόγονοι διαρκῶς ὐπερηφανεύονται. Ἔχουν τοὺς λόγους τους φυσικά…

Εἶναι ὁ ἴδιος ἀετὸς ποὺ κάποτε ἦταν ὁ βυζαντινὸς ἀετός, τὸν ὁποῖον κληρονόμησαν οἱ ‘Ρομανῶφ, ποὺ τώρα εἶναι σύμβολον τῶν …Rothschild, ἀλλὰ καὶ τῆς Αὐστρίας…

Καὶ χρησιμεύει γιὰ νὰ ξεκαθαρίσῃ κάθε ἀπορία.
Οἱ ἔχοντες τὸν ἀετὸν σὰν σύμβολον ἔχουν καὶ τὴν πραγματικὴ ἐξουσία.
Μὲ ὅλα τὰ πολλὰ ἤ λίγα στολίδια του…


Ὁ ἀετὸς τῆς Αὐστρίας, γιὰ παράδειγμα, ἔχασε τὰ ὅπλα του καὶ τὰ ἀντικατέστησε μὲ τὰ …σοβιετικὰ ἐργαλεῖα τοῦ κομμουνισμοῦ τῶν Rothschild!!!
Προσαρμογὴ λέγεται αὐτό…
Οἱ Αὐστριακοὶ ἀπόγονοι ἁπλῶς τὸ ἀντελήφθησαν νωρὶς καὶ ἔσπευσαν νὰ προσαρμόσουν τὰ σύμβολά τους, γιὰ νὰ μὴν τὸ μετανοήσουν, ὅπως κάποτε οἱ Ῥομανώφ.

Σφυρὶ καὶ δρεπάνι… Τὰ μέσα…
Κι ἀπὸ κάτω οἱ λαοὶ ἁλυσοδεμένοι…
Αὐτὴ εἶναι ἡ γραμμὴ κι ἐκεῖ ὁδεύουμε ὅλοι μας.

Διότι κακὰ τὰ ψέμματα…
Κάθε χώρα ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν της φορᾶ κι ἕνα ἀετὸ γιὰ νὰ καταδεικνύῃ τὴν δύναμίν της, ἀφ΄ ἑνός, τὴν ὑποταγή της καὶ τὶς ἐξαρτήσεις της ἀφ΄ ἑτέρου.
Κι ἔτσι ἡ Συρία τοῦ Ἄσαντ ἔχει αὐτὸν τὸν ἀετόν:Καὶ ἡ Συρία τῶν μισθοφόρων ἔχει αὐτόν:Ἀετὸς νὰ εἶναι κι ὅ,τι νἄναι..

Κι ἐὰν παρατηρήσουμε τὶς σημαῖες τῶν κρατῶν γύρω μας, ἐπάνω μας καὶ κάτω μας, πέρα μας καὶ δῶθε μας, θὰ διαπιστώσουμε πὼς ὅλα τους ἕναν ἀετὸ φέρουν.
Οἱ μόνοι ποὺ δὲν ἔχουν ἀετό, ἀπὸ ὅλα τὰ κράτη, τῆς Εὐρώπης, εἴμαστε ἐμεῖς.
Γιατί ἄρα γέ;

(Μόνον ἡ ἐκκλησία τὸν διατηρεῖ ἀλλὰ αὐτὸ ἀποδεικνύει ἀκριβῶς τὴν καταστολὴ ποὺ μᾶς ἐπιβάλλει!!!)
Τί σημαίνει ὅμως αὐτός ὀ ἀετός;
Διότι σαφῶς συμβολίζει αὐτὸν ποὺ κρατᾶ τὴν ἀπόλυτο ἐξουσία στὰ χέρια του, ἀλλὰ σίγουρα κάποιαν πληροφορία μεταφέρει, ποὺ ἐμεῖς ἀγνοοῦμε, ἀλλὰ γιὰ αὐτοὺς ποὺ τὸν χρησιμοποιοῦν, ὡς σύμβολον, εἶναι πολὺ σημαντική!!!
(Ἴσως νὰ πιστεύουν πὼς τοὺς δίδει δύναμιν… ἤ πὼς τοὺς συνδέει μὲ κάποιαν δύναμιν… ἤ πὼς τοὺς ἐπιτρέπει νὰ διαχειρισθοῦν δυνάμεις…!!!)
Αὐτὴ ἡ πληροφορία ἀφορᾶ στὸ τὶ πιστεύουν αὐτοὶ ποὺ τὸν χρησιμοποιοῦν, ὄχι στὸ τὶ ἐμεῖς ἀντιλαμβανόμεθα. Κάθε τους οἰκοδόμημα ἔχει νὰ ἐπιδείξῃ κι ἕναν ἀετό.
Κάθε τους αὐτοκρατορία ἐπίσης. Κάθε τους θρησκεία, κράτος, σημαία…
Κάθε μασωνικὴ στοά, κάθε τάγμα μυστικιστικό, κάθε βρωμιά τους καὶ κάθε ἀλητεία τους.
Ὅλη ἡ ἱστορία βρίθει ἀπὸ τὶς ἀτιμίες τους καὶ τοὺς ἀετούς τους…
Αὐτὸ εἶναι τὸ ζητούμενον.
Κι αὐτὸ ὀφείλουμε νὰ ἐρευνήσουμε, νὰ κατανοήσουμε καὶ νὰ ἀντιμετωπίσουμε ἐμεῖς σὰν Ἕλληνες.


Φιλονόη
Σημείωσις

Μερικὰ δείγματα αὐτῶν τῶν συμβολισμῶν, ποὺ τόσο ἐμμονικὰ διατηροῦν καὶ ἐπιδεικνύουν οἱ κρατοῦντες, κατὰ περιόδους, εἶναι αὐτά:

Ἀετός… Δικέφαλος ἀετός…
Σύμβολον Βυζαντίου (Ἀνατολικῆς καὶ Δυτικῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας)…Μὰ στὴν συνέχεια τῶν Ῥομανῶφ…Κι ἐφ΄ ὅσον μᾶς τελείωσαν οἱ Ῥομανῶφ κατέληξε στοὺς (πραγματικούς) διαδόχους τους…
Τοὺς …Rothschild!!! 

Ἔλα ὅμως ποὺ τώρα τὸ ἔχουν καὶ οἱ Rothschild…
Τό …κληρονόμησαν ἤ ἰδέα μου εἶναι;

Σύμβολον τῶν Ῥώσσων, θυρεός. Καὶ ἐπὶ Ῥωμανῶφ…
Κι ἐπὶ Ἀψβούργων..Ἀλλὰ καὶ Γερμανῶν γενικότερα…

Κι ἐπὶ Ναπολέοντος…Καὶ ἐπὶ ἀγγλικῆς κοσμοκρατορίας…Εἰδικῶς μὲ τὸν Μάρλμπορο…Ἐπὶ τωρινῆς, μὴ ἀγγλικῆς κοσμοκρατορίας, ἀλλὰ μὲ μία Ὀξφόρδη (σχολεῖον τῆς βασιλίσσης) ποὺ ἐκπαιδεύει ἡγέτες, μὲ στόχο φυσικὰ νὰ διατηρῇ τὴν (ἐπὶ τῶν τύπων) …κοσμοκρατορία της!!!Καὶ μὲ ἕναν ἀγγλικὸ λαὸ ποὺ σύμβολό του ἔχει τὰ φτερὰ τοῦ ἀετοῦ…

Ἐπάνω ἀπὸ ἕναν ῥόδακα…

Σοβαρὴ λεπτομέρεια… Πολὺ σοβαρὴ αὐτὸς ὁ ἀετός.
Ἰδίως ἐὰν συνειδητοποιήσουμε πὼς σήμερα ὅλες οἱ ἐχθρικὲς πρὸς τὸν Ἄνθρωπο δυνάμεις, ποὺ κρατοῦν τὶς ἐξουσίες, μὲ μέσον τὸ χρῆμα, τὸν ἀετὸ ἔχουν σὰν σύμβολον.

Ἀκόμη καὶ οἱ πρῶτοι σουλτᾶνοι, οἱ Σελτζοῦκοι, τὸν ἀετὸ εἶχαν σὰν σύμβολον.


(Κάθε εἰκόνα ἀπὸ ὅλην αὐτὴν τὴν σειρὰ τῶν δημοσιεύσεων, περιλαμβάνει καὶ τὸ ὄνομα τῆς προελεύσεώς της ἤ τὴν χώρα ποὺ τὴν χρησιμοποιεῖ.)

ὅλες οἱ πηγὲς τῶν εἰκόνων στὸ τελευταῖο μέρος
Share:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

FACEBOOK

Blog Archive