Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

Ροκανίζοντας τὸ κλαδὶ ὅπου κάθεστε


Ἔχω -νομίζω- γράψει καὶ παλιότερα ὅτι οἱ πρῶτοι ποὺ θὰ ἐξουδετερωθοῦν πολιτικὰ τελείως ἢ θὰ σφαχτοῦν (*) ἀνελέητα στὴν Ἑλλάδα μόλις ἀρχίσουν νὰ ἐπικρατοῦν ὡς ἄγραφος κοινωνικὸς νόμος οἱ ἰσλαμικοὶ ἄγραφοι νόμοι/συνήθειες καὶ οἱ γραπτοὶ ἰσλαμικοὶ νόμοι θὰ εἶναι οἱ «ἀντιεθνικιστές», οἱ «antifa», οἱ «πολυπολιτισμικοί», οἱ παρδαλοὶ gay-pride ἀντιχριστιανοί, οἱ «μορφωμένοι κοσμοπολίτες ποὺ δὲν εἶναι φασίστες σὰν κι ἐσᾶς», οἱ «δικαιωματιστές», στὸ σύνολό τους. 

Ἱστορικά, ἔχω τὸ δίκαιο μὲ τὸ μέρος μου, γιατὶ τὸ ἴδιο ἔπαθαν καὶ ὅσοι μὴ-θεοκράτες (κομμουνιστές, σεκουλαριστὲς δημοκράτες-ἀντίπαλοι τοῦ Σάχη) στὴν Περσία βοήθησαν στὴν ἐπικράτηση τοῦ θεοκρατικοῦ ἰρανικοῦ καθεστῶτος: Κατασφάχτηκαν ἀπὸ τὸ θεοκρατικὸ καθεστὼς λίγο μετὰ τὴν ἐπικράτησή του. Γιατὶ ὁ τύπος αὐτὸς ἀνθρώπου ἔχει μυαλὸ ὁρισμένων δυνατοτήτων.

Ὅταν οἱ ἕλληνες antifa, ἀντιεξουσιαστές, δικαιωματιστές, κομμουνιστὲς κ.λπ. πετύχουν τὸν σκοπό τους, θὰ γίνουν, σιγά-σιγά, ἄχρηστοι γιὰ τοὺς Μουσουλμάνους ἔποικους, ποὺ θὰ δραστηριοποιηθοῦν αὐτόνομα, χωρὶς τὴν προβιὰ τῆς ἀριστερῆς προοδευτικότητας, χωρὶς συνθήματα γιὰ «ἴσα δικαιώματα». 

Ἀκόμη καὶ οἱ πιθανοὶ πράκτορες μεταξὺ τῶν παραπάνω «δικαιωματιστῶν», κι αὐτοὶ θὰ εἶναι ἄχρηστοι.

Ἄν, πάντως, εἶμαι ὑπερβολικός, σπεύδω νὰ παραδεχτῶ ὅτι τὸ λάθος μου δὲν βρίσκεται στὴν πρόβλεψη ὅτι κάποια στιγμὴ οἱ ἡγέτες τῶν Μουσουλμάνων θὰ ξεφορτωθοῦν βίαια τοὺς «δικαιωματιστές» ἀλλὰ στὴν ταχύτητα μὲ τὴν ὁποία θὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ αὐτούς. 

Μπορεῖ -τὸ παραδέχομαι- γιὰ κάποιο διάστημα νὰ ἀφεθοῦν στὴν ἡσυχία τους οἱ ἑστίες διάλυσης (Πανεπιστήμια, συγκεκριμένες γειτονιὲς φρικιῶν ἢ λ.χ. τρανσέξουαλ ἀναρχοαυτόμων καλλιτεχνῶν κ.ο.κ.) ὡς γκέτο-Παιδικὲς Χαρὲς ἕως ὅτου μιὰ ὡραία μέρα ἀποφασιστεῖ ὅτι ἀποτελοῦν παραφωνία ἐλευθεριότητας καὶ ἀντιμετωπιστοῦν (ἀνεπίσημα ἢ μή) μὲ ἕνα πογκρόμ (*). 

Οὔτε πρέπει νὰ φαντάζεται κάποιος μιὰ ἑνιαία ἐπικράτηση τῶν ἰσλαμικῶν ἄγραφων νόμων π.χ. σὲ ὅλη τὴν Ἀθήνα. Ἕνα σενάριο: Ἀρχικά, κάποιες μεμονωμένες γειτονιὲς (ἀκόμη μὲ θρησκευτικὰ μεικτὸ πληθυσμό), ἤδη ὑποβαθμισμένες καὶ μὲ σημαντικὸ πληθυσμὸ μουσουλμάνων Ἀσιατῶν/Βορειοαφρικανῶν θὰ λειτουργοῦν καθημερινὰ μὲ βάση τὸν ἠθικὸ κώδικα τοῦ Ἰσλάμ. Τοῦ Κάιρου ἢ τοῦ Ἰσλαμαμπάντ. 

Ὄχι ἀλκοόλ, ὄχι ἀκάλυπτες ἢ ἀσυνόδευτες γυναῖκες (χριστιανὲς καὶ μουσουλμάνες), ὄχι χοιρινό, ὄχι καφετερίες καὶ λοιπὰ «κακόφημα μέρη», φυσικὰ ὄχι γκέι ζωντανοί, ὄχι κωδωνοκρουσίες, ὄχι χριστουγεννιάτικα κ.ἄ. ἔθιμα (δέντρα καὶ δημόσιοι συνοικιακοὶ στολισμοί, κάλαντα, πασχαλιάτικα ἀρνιά), ἀντίθετα θὰ ὑπάρχουν τζαμιὰ μὲ μουεζίνη κ.λπ.. Ἔπειτα, ὁ ἀριθμὸς τῶν γειτονιῶν αὐτῶν θὰ αὐξάνεται, ἀνάλογα μὲ τὸν ρυθμὸ μὲ τὸν ὁποῖο οἱ ντόπιοι ἑλληνικοὶ πληθυσμοὶ θὰ ἀποχωροῦν ἢ θὰ δέχονται ὡς «πεπρωμένο» τὴν καθημερινότητα ὑπὸ τέτοιους ἄγραφους ἠθικοὺς κανόνες.

 Δὲν χρειάζεται κανένα «Ἰσλαμικὸ Κράτος» γιὰ τέτοιες πράξεις βίας ἢ καταπίεσης (βλ. Αἴγυπτο).

Τώρα, τὰ παραπάνω δὲν εἶναι ἐπιθυμία, εἶναι ἀπόπειρα πρόβλεψης μὲ βάση κάποιες σταθερές (ἱστορικὰ παραδείγματα, κοινωνικὴ δυναμική). 

Ἕνας λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο -πιστεύω- δὲν πρέπει νὰ διαβαστοῦν ὡς ἐπιθυμία εἶναι ὅτι ἡ ἐξολόθρευση τῶν «δικαιωματιστῶν» προϋποθέτει ἢ συνεπάγεται τὴν καταστροφὴ τῆς Ἑλλάδας, ἐνδεχόμενο ποὺ δὲν ἐπιθυμῶ (σὲ ἀπόλυτη ἀντίθεση πρὸς τὴ νοοτροπία καὶ τὶς ἐπιθυμίες τῶν antifa καὶ «δικαιωματιστῶν», ποὺ ἐπιτέλους θὰ πάρουν ἐκδίκηση γιὰ τὸν Ἐμφύλιο μὲ τὸ νὰ καταστρέψουν τὴν Ἑλλάδα).

Ἄλλωστε, ταξικὰ κρίνοντας, ἂν ὑπάρχει ἕνας λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο οἱ ἀντιεξουσιαστο-πατέρες, ἀναρχοπατέρες καὶ «δικαιωματιστὲς» τάσσονται ὑπὲρ τῆς λιβανοποίησης τῆς χώρας αὐτὸς εἶναι ὅτι ὡς μεσαῖα-καὶ ἄνω βολεμένα στρώματα δὲν ὑπέστησαν (αὐτοὶ ἢ οἱ οἰκογένειές τους) ὣς τώρα καμμιὰ σοβαρὴ ἀρνητικὴ συνέπεια ἀπὸ τὴν λαθρομετανάστευση, ὅσον ἀφορᾶ λ.χ. τὸν ἀνταγωνισμὸ στὸ χῶρο ἐργασίας μὲ τοὺς φθηνότερους ξένους ἐργάτες, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς πραγματικοὺς προλετάριους. 

Τί νὰ καταλάβει τὸ στέλεχος-«ἐθελοντὴς» μιᾶς χρηματοδοτούμενης ΜΚΟ ἀπὸ τὸν ἀνταγωνισμὸ ἑνὸς Ἕλληνα οἰκοδόμου, κουρέα, «ζητιάνου» μὲ ἕναν ξένο οἰκοδόμο, κουρέα, «ζητιάνο»;

 Μόνο θεωρητικὰ μπορεῖ, καὶ γιὰ μιὰ μόνο στιγμή, ἀκίνδυνα, να στοχαστεῖ, χωρὶς κανένα ρίγος ἐπιβίωσης. Γιατί νὰ καταλάβει τὸν ντόπιο προλετάριο ὁ μεταπτυχιακὸς/διδακτορικὸς «ἀριστερός/ἀναρχικός», ποὺ ἀτενίζει τὸν καθηγητή του μὲ τὸ στόμα ὀρθάνοιχτο μπὰς καὶ διοριστεῖ ὡς ἐρευνητικὸ προσωπικὸ σὲ κανένα προσωρινὸ ἢ μόνιμο ἐρευνητικὸ πρόγραμμα; 

Πῶς νὰ κινδυνέψει ἐπαγγελματικὰ ὁ κοσμοπολίτης μεταφραστὴς ἢ ὁ συγγραφέας ἀπὸ τὸν μετανάστη χαμάλη ποὺ δουλεύει στὸ βενζινάδικο; Μὲ ποιὸ τρόπο ὁ ἐξασφαλισμένος «ἀντιρατσιστὴς» ποὺ διαχειρίζεται σφραγίδες νὰ ἀντιληφθεῖ τί ἐφιάλτη συνεπάγεται ἡ «ἐλεύθερη διακίνηση ἀγαθῶν καὶ μεταναστῶν»;

 Πῶς θὰ μποροῦσε ἕνας ἀρθρογράφος, ἕνας καλλιτέχνης, ἕνας διπλωματοῦχος μηχανικός, ἕνα κομματικὸ στέλεχος, ἕνας ὑψηλὰ ἀμοιβόμενος, ἕνας «νομὰς» (μὲ δική του ἀπόφαση κι ὄχι λόγω βίας) εὐρωενωσιακὸς ὑπάλληλος στὶς Βρυξέλλες, ἕνας πεφωτισμένος καθηγητὴς (**) νὰ χάσει τὴ δουλειά του -καὶ τὸν ὕπνο του- ἀπὸ τὴν παραπανίσια παρουσία ἀνειδίκευτου ἐργατικοῦ δυναμικοῦ; 

Κι ἂν τὸν ἐνοχλοῦν στὴ γειτονιά του, ἔχει τὰ ἀπαιτούμενα χρήματα γιὰ νὰ ἀλλάξει γειτονιά. Δὲν εἶναι τὸ μεσοαστικὸ φοιτηταριάτο (ποὺ γράφει συνθήματα στὰ πανεπιστήμια αὐτοχαρακτηριζόμενο ὡς προλετάριοι) ποὺ θὰ ὑποφέρει, γιατὶ ἡ ζωή του κινεῖται μεταξὺ πάρτυ-ἐξεταστικῆς-παρακολούθησης μαθημάτων. Εἶναι, οἱ ἀναρχικοί, αριστεροί καὶ φιλελεύθεροι δικαιωματιστές, ταξικὰ ἀλληλέγγυοι μὲ τοὺς λαθρο/μετανάστες ἀκριβῶς γιατὶ οἱ τελευταῖοι δὲν ἀποτελοῦν κίνδυνο γιὰ τοὺς πρώτους (ἐργασιακό, κοινωνικό -ζοῦν, κινοῦνται σὲ ἄλλες περιοχές-, πολιτισμικό).

Θὰ πεῖ κανεὶς ὅτι ὑπάρχουν καὶ μικρομεσαῖα-ἀνώτερα στρώματα τὰ ὁποῖα δὲν συμμερίζονται τὸν δικαιωματισμὸ καὶ τὰ «ἀνοιχτὰ σύνορα». Συμπληρώνω: ἐπίσης, οἱ Μὰρξ-Ἔνγκελς ἂν καὶ ἀστοί, ἔδρασαν κατὰ τῶν ἀστῶν. 

Δὲν φταίω ὅμως ἐγὼ ἂν ἡ ὑλιστικὴ θεωρία ὅτι «Τὸ Εἶναι καθορίζει τὴ Συνείδηση» ἔχει μεγάλα κενά, ἁπλῶς δείχνω ὅτι μὲ τὴ βοήθειά της ἐξηγεῖται ἡ στάση τῶν περισσότερων ἀπὸ ἐκείνους ποὺ τὴν ἀποδέχονται ἀπέναντι στὴ λαθρο/μετανάστευση καὶ τοὺς «πρόσφυγες».

Ἀντίθετα, λένε ὅτι ντόπιοι καὶ ξένοι καταπιέζονται ἀπὸ τοὺς καπιταλιστές. Ὡστόσο, ὅσο κι ἂν οἱ καπιταλιστὲς καταπιέζουν ντόπιους καὶ ξένους, ἡ παρουσία στὴ χώρα τῶν ξένων προλετάριων δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα ἐλεύθερης (ἔστω, τυπικά) ἐπιλογῆς τῶν ντόπιων προλετάριων ἀλλὰ βραχνὰς ποὺ ὲπιβάλλουν οἱ καπιταλιστὲς (μὲ τὴ θεωρία τῶν ἀνύπαρκτων συνόρων) ὥστε νὰ ἐξαναγκάσουν στὴν κατάργηση τῶν νόμιμων ἐργασιακῶν δικαιωμάτων τῶν ντόπιων. 

Γιατὶ τελικὰ ἂν κάτι εἶναι ἱστορικὰ ἀποδεδειγμένο καὶ ἀναπόφευκτο σὲ κάθε περίπτωση μαζικῆς μετανάστευσης, αὐτὸ εἶναι ἡ τάση συμπίεσης τῶν μισθῶν ἐξαιτίας τῶν μεταναστῶν κι ὄχι οἱ (ἐπιτυχεῖς) κοινοὶ ἀγῶνες ντόπιων & μεταναστῶν γιὰ ἴσα μεροκάματα σὲ μετανάστες.

Δύο ἐπισημάνσεις:
Ἐννοεῖται ὅτι εἶναι ἄλλο πράγμα ἡ κατάκριση συγκεκριμένων ἀρνητικῶν χαρακτηριστικῶν τῶν Ἑλλήνων καὶ ἐντελῶς διαφορετικὸ πράγμα ἡ συνολικὴ κατάκριση τοῦ Ἕλληνα ὡς Ἕλληνα, ἐπειδὴ εἶναι Ἕλληνας. 

Τὸ πρῶτο εἶναι θεμιτὸ καὶ ὑπὸ προὑποθέσεις ἐπιβοηθητικό. Τὸ δεύτερο εἶναι ρατσιστικό, καὶ ἀποδεικνύει ὅτι γιὰ τοὺς «δικαιωματιστὲς» οἱ ἀνάγκες τῆς πολεμικῆς τους (ἡ ὁποία συνίσταται στὸ μίσος κατὰ τῶν Ἑλλήνων) εἶναι ἰσχυρότερες ἀπὸ τὶς ἀνάγκες τῆς λογικῆς-φιλοσοφικῆς συνέπειάς τους (ἡ ὁποία συνίσταται στὴν καταδίκη κάθε εἴδους ρατσισμοῦ πρὸς ὁποιονδήποτε).

Ἐννοεῖται -ἡ δεύτερη ἐπισήμανση- ὅτι σὲ «κράτη» ὅπως ἡ ρεπουμπλικανικὴ Ρώμη ἢ ἡ ἀμεσοδημοκρατικὴ κοινωνία τῆς Ἀθήνας, ἡ διακήρυξη θέσεων τοῦ τύπου «Ἕλληνες, πεθάνετε» δὲν θὰ προκαλοῦσε ἀντιδράσεις, ἐπίσημες ἢ κοινωνικές, τοῦ τύπου «Ἅμα δὲν σᾶς ἀρέσει, νὰ φύγετε», ἀλλὰ ἐπίσημες ἀντιδράσεις πολὺ χειρότερες, τὶς ὁποῖες δὲν υἱοθετῶ προφανῶς, ἡ πιὸ ὀδυνηρὴ ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἦταν ἡ ἐξορία.

(*) Ἀσφαλῶς τὸ τελευταῖο αὐτὸ εἶναι φρικτό, γιὰ τὰ δεδομένα τοῦ σημερινοῦ πολιτισμοῦ μας (ὅπως εἶναι φρικτὰ καὶ ὅλα τὰ παραπάνω περὶ σφαγῶν καὶ πογκρόμ…). Ὅμως, ποιὸς μπορεῖ νὰ ἐγγυηθεῖ ὅτι τὸ ροκάνισμα τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς, ἡ ὑποβοήθηση τοῦ Ἰσλὰμ (ὡς ἐναντίωση στὴν ἰσλαμοφοβία), ἡ δημιουρχία ἀταξίας καὶ ἡ κατάργηση τοῦ μονοπωλίου τῆς κρατικῆς βίας δὲν θὰ μεταστρέψουν τὶς συνειδήσεις τῶν πολιτῶν ὑπὲρ τἐτοιων φρικτῶν λύσεων;

(**)
Ἐννοεῖται ὅτι ἐδῶ περιγράφουμε συμπεριφορὲς ποὺ ἀναπόφευκτα ἀναπτύσσονται ἐξαιτίας τῶν κινδύνων καὶ τῶν περιστάσεων κάθε ἐπαγγέλματος. Δὲν κατακρίνουμε γενικὰ τὴ νοοτροπία κάθε ἐπαγγέλματος.

Share:

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017

”Παν-Ευρώπη”: Μια απόδειξη γιατί η μαζική μετανάστευση είναι ένα προμελετημένο σχέδιοΠοτέ ένας λαός δεν αγκάλιασε τον πολιτικό και πολιτιστικό του αφανισμό με τέτοιο εφησυχασμό όπως οι κάτοικοι της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και της Αυστραλίας.

Μην κατευθύνετε τη δυσαρέσκεια σας στους μετανάστες οι οποίοι απλώς προσπαθούν να βρουν καλύτερες συνθήκες.

Κατευθύνετε το θυμό σας στους πολιτικούς και πολιτιστικούς μας ηγέτες οι οποίοι, ως εντολοδόχοι των κεντρικών τραπεζιτών, είναι αποικιοκράτες και προδότες.

Το παρακάτω άρθρο είναι μετάφραση Ιταλικού άρθρου που δημοσιεύθηκε αρχικά στην ιστοσελίδαIdentità.

(με επεξεργασία και πρόσθετες πληροφορίες από το ‘Off The Record’)

Το σχέδιο Coudenhove-Kalergi: Η Γενοκτονία των Λαών της Ευρώπης

Η μαζική μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο, τα αίτια του οποίου εξακολουθούν να κρύβονται έξυπνα από το σύστημα, και η πολυπολιτισμική προπαγάνδα προσπαθεί να την παρουσιάσει ψευδώς ως αναπόφευκτη. Με αυτό το άρθρο σκοπεύουμε να αποδείξουμε μια για πάντα, ότι αυτό δεν είναι ένα αυθόρμητο φαινόμενο. Αυτό που θέλουν να παρουσιάσουν ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα του σύγχρονου τρόπου ζωής, είναι στην πραγματικότητα ένα σχέδιο που σχεδιάστηκε γύρω από ένα τραπέζι και προετοιμαζόταν για δεκαετίες, για να καταστρέψει εντελώς το πρόσωπο της ηπείρου.

Η Παν-Ευρώπη

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι ένας από τους βασικούς εμπνευστές της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ήταν επίσης ο άνθρωπος που σχεδίασε το σχέδιο γενοκτονίας των λαών της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα σκοτεινό πρόσωπο, του οποίου η ύπαρξη είναι άγνωστη στις μάζες, αλλά η ελίτ τον θεωρεί ως τον ιδρυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το όνομά του είναι Richard Coudenhove Kalergi. Ο πατέρας του ήταν ένας Αυστριακός διπλωμάτης που ονομαζόταν Heinrich von Coudenhove-Kalergi (με συνδέσεις με τη βυζαντινή οικογένεια των Καλλέργηδων) και η μητέρα του, η Γιαπωνέζα Mitsu Aoyama. Ο Kalergi, χάρη στις στενές επαφές του με όλους τους ευρωπαίους αριστοκράτες και πολιτικούς, εξαιτίας των σχέσεων του άρχοντα-διπλωμάτη πατέρα του, και κινούμενος πίσω από τα παρασκήνια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κατάφερε να προσελκύσει τους πιο σημαντικούς αρχηγούς κρατών στο σχέδιό του, καθιστώντας τους υποστηρικτές και συνεργάτες για το «εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».

Το 1923 ίδρυσε την «Πανευρωπαϊκή» κίνηση στη Βιέννη (εδώ η επίσημη ιστοσελίδα σήμερα), που στόχευε στη δημιουργία μιας Νέας Παγκόσμιας Τάξης, που βασίζεται σε μια ομοσπονδία εθνών υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα ήταν το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας κυβέρνησης. Μεταξύ των πρώτων οπαδών, συμπεριλαμβανόντουσαν οι Τσέχοι πολιτικοί Tomáš Masaryk και Edvard Beneš και ο τραπεζίτης Max Warburg, ο οποίος επένδυσε τα πρώτα 60.000 μάρκα. Ο Αυστριακός καγκελάριος Ignaz Seipel και ο επόμενος πρόεδρος της Αυστρίας, Karl Renner, ανέλαβαν την ευθύνη για την καθοδήγηση της «Πανευρωπαϊκής» κίνησης. Αργότερα, Γάλλοι πολιτικοί, όπως οι Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi, κλπ θα προσφέρουν τη βοήθειά τους.

Με την άνοδο του φασισμού στην Ευρώπη, το σχέδιο εγκαταλείφθηκε και το «Πανευρωπαϊκό» κίνημα αναγκάστηκε να διαλυθεί, αλλά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Kalergi, χάρη στην ξέφρενη και ακούραστη δραστηριότητα και την υποστήριξη του Ουίνστον Τσώρτσιλ, της εβραϊκής μασονικής Στοάς B’nai B’rith και μεγάλων εφημερίδων όπως η New York Times, το σχέδιο καταφέρνει να γίνει αποδεκτό από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η CIA αναλαμβάνει αργότερα την ολοκλήρωση του έργου.

Ο συγγραφέας Eustace Mullins μας παρέχει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες στο βιβλίο του ”The World Order: A Study in the Hegemony of Parasitism”, Κεφάλαιο 8:

”Την 1η Μαΐου 1776, ο Adam Weishaupt εξέδωσε περαιτέρω οδηγίες στους Ιλουμινάτι της Βαυαρίας, «Εργαζόμαστε πρώτα απ ‘όλα να φέρουμε στην Ένωσή μας όλους τους καλούς και γνωστούς συγγραφείς. Αυτό φανταζόμαστε θα είναι το πιο εύκολο να γίνει, δεδομένου ότι πρέπει να αντλήσουν προφανές όφελος από αυτό. Δίπλα σε τέτοια άτομα επιδιώκουμε να κερδίσουμε τους διευθυντές και τους γραμματείς των Ταχυδρομικών Γραφείων, προκειμένου να διευκολυνθεί η αλληλογραφία μας». Η οικογένεια Tasso της Μπολόνια, αργότερα Thurn και Taxis, απέκτησε τον έλεγχο των ταχυδρομικών γραφείων και την εργασία πληροφοριών στην Ευρώπη και κράτησε αυτήν την εξουσία για πέντε αιώνες. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι ομάδες εμφανίστηκαν ως φιλανθρωπικοί οργανισμοί ή για τις καλές τέχνες, οι στόχοι της αναρχίας ήταν κρυμμένοι σε όλες τις προσπάθειές τους. Στον εικοστό αιώνα, κορυφώθηκαν με την Κοινωνία των Εθνών, των Ηνωμένων Εθνών, το Κομμουνιστικό Κόμμα, το Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, τα θεμέλια, και μια σειρά από μικρότερες ομάδες.

Το κίνημα της Παν-Ευρώπης του Κόμη Coudenhove-Kalergi, με την ισχυρή υποστήριξή του από τους διεθνείς χρηματοδότες και αριστοκράτες, εκπροσωπήθηκε στις ΗΠΑ από το Αμερικανικό του υποκατάστημα, που ιδρύθηκε από τον Χέρμπερτ Χούβερ και τον συνταγματάρχη House, οι οποίοι δημοκοπούσαν τις ΗΠΑ για την επικύρωση της Κοινωνίας των Εθνών (ο πρόδρομος του ΟΗΕ). Ο Coundenhove Kalergi αναφέρει στην αυτοβιογραφία του ότι είχε χρηματοδοτηθεί από τους Ρόθτσιλντς και τους Warburgs, και στις ΗΠΑ, από τον Paul Warburg και Bernard Baruch. Ήταν συνδεδεμένος με τις οικογένειες Thurn και Taxis. Ο παππούς του, ο Κόμης Francis Coudenhove-Kalergi, Πρέσβης της Αυστρίας στο Παρίσι, είχε παντρευτεί την Μαρί Καλλέργη το 1850. Ήταν μία από τις πλουσιότερες κληρονόμους στην Ευρώπη, απόγονος του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά. Το 1300, όταν η Βενετία ήταν η κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή της Μεσογείου, ο Αλέξιος Καλλέργης είχε υπογράψει Συνθήκη, η οποία έκανε την Κρήτη κυριαρχία της Βενετίας. Ένας πρόσφατος Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Εμμανουήλ Τσουδερός, ήταν ένας Καλλέργης.” (μπορείτε να βρείτε όλο το βιβλίο εδώ ή να το κατεβάσετε σε pdf εδώ)Η ουσία του σχεδίου Kalergi


Στο βιβλίο του «Praktischer Idealismus» (Πρακτικός Ιδεαλισμός), ο Kalergi δείχνει ότι οι κάτοικοι των μελλοντικών “Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης” δεν θα είναι οι άνθρωποι της Γηραιάς Ηπείρου, αλλά ένα νέο είδος, προϊόντα της επιμειξίας. Δηλώνει με σαφήνεια ότι οι λαοί της Ευρώπης θα πρέπει να διασταυρωθούν με τους Ασιάτες και με έγχρωμες φυλές, δημιουργώντας έτσι ένα πολυεθνικό κοπάδι χωρίς ποιότητα και εύκολα ελεγχόμενο από την άρχουσα ελίτ.

Ο Kalergi διακηρύσσει την κατάργηση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης και, στη συνέχεια, την εξάλειψη των εθνών με τη χρήση εθνοτικών αυτονομιστικών κινημάτων και τη μαζική μετανάστευση. Προκειμένου η Ευρώπη να ελέγχεται από μια ελίτ, θέλει να μετατρέψει τους ανθρώπους σε μια ομοιογενή μικτή φυλή Μαύρων, Λευκών και Ασιατών. Ποιά είναι αυτή η ελίτ όμως; Ο Kalergi είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικός για το θέμα αυτό:

Ο άνθρωπος του μέλλοντος θα είναι μιγάδας. Οι φυλές και οι τάξεις του σήμερα θα εξαφανισθούν σταδιακά λόγω της εξάλειψης του χώρου, του χρόνου και των προκαταλήψεων. Η Ευρασιατική-νεγροειδής φυλή του μέλλοντος, παρόμοια στην εμφάνιση με τους Αρχαίους Αιγύπτιους, θα αντικαταστήσει την πολυμορφία των λαών και την διαφορετικότητα των ατόμων. Αντί της καταστροφής του Ευρωπαϊκού Ιουδαϊσμού, η Ευρώπη, παρά τη θέλησή της, εκλέπτυνσε και μόρφωσε αυτόν τον λαό, οδηγώντας τους στο μελλοντικό καθεστώς τους ως ηγετικό έθνος μέσω αυτής της τεχνητής εξελικτικής διαδικασίας. Δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι οι άνθρωποι που διέφυγαν από το Γκέτο-Φυλακή, έγιναν η πνευματική αριστοκρατία της Ευρώπης. Έτσι, η παρηγορητική περίθαλψη που δόθηκε από την Ευρώπη, δημιούργησε μια νέα φυλή αριστοκρατών. Αυτό συνέβη όταν η Ευρωπαϊκή φεουδαρχική αριστοκρατία συνετρίβη εξαιτίας της απελευθέρωσης των Εβραίων [οφείλεται στις ενέργειες που έγιναν από τη Γαλλική Επανάσταση].

Η ψυχολογία (ή μήπως ψυχοπαθολογία;) του Kalergi που μπορεί ίσως να εξηγήσει τις ιδέες του, εντοπίζεται μάλλον στην δική του προσωπική εμπειρία ως απόγονος μικτών οικογενειών και αποτυπώνεται πολύ χαρακτηριστικά από τα λόγια του Αμερικανού συγγραφέα Whittaker Chambers, ο οποίος αναφέρει: “Οι Coudenhoves ήταν μια εύπορη οικογένεια της Φλάνδρας, που κατέφυγε στην Αυστρία κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης. Οι Καλλέργηδες ήταν μια εύπορη ελληνική οικογένεια από την Κρήτη. Η γραμμή πέρασε περαιτέρω με τους Πολωνούς, τους Νορβηγούς, Βάλτες, Γάλλους και Γερμανούς, αλλά δεδομένου ότι οι οικογένειες ήταν επιλεκτικές, καθώς και κοσμοπολίτικες, ο υβριδισμός ήταν σταθερά επιτυχής.“Ο Kalergi στη σημερινή εποχή


Αν και κανένα βιβλίο δεν αναφέρει τον Kalergi, οι ιδέες του είναι οι κατευθυντήριες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πεποίθηση ότι οι λαοί της Ευρώπης θα πρέπει να αναμιχθούν με Αφρικανούς και Ασιάτες, για να καταστραφεί η ταυτότητά μας και να δημιουργηθεί μια ενιαία φυλή μιγάδων, είναι η βάση όλων των κοινοτικών πολιτικών που στοχεύουν στην προστασία των μειονοτήτων. Όχι για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά εξαιτίας των οδηγιών που εκδόθηκαν από το αδίστακτο καθεστώς που μηχανεύεται τη μεγαλύτερη γενοκτονία στην ιστορία.

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Coudenhove-Kalergi απονέμεται κάθε δύο χρόνια για τους Ευρωπαίους που έχουν διαπρέψει στην προώθηση αυτού του εγκληματικού σχεδίου. Μεταξύ εκείνων που τιμήθηκαν με ένα τέτοιο βραβείο είναι η Άνγκελα Μέρκελ και ο Herman Van Rompuy.
Η Ευρωπαϊκή Κοινωνία Coudenhove-Kalergi έχει απονείμει στην καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ το Ευρωπαϊκό Βραβείο για το 2010.Στις 16 Νοεμβρίου του 2012 τιμήθηκε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy με το Ευρωπαϊκό βραβείο Coudenhove-Kalergi για το 2012 κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, για τον εορτασμό των ενενήντα χρόνων του πανευρωπαϊκού κινήματος.

Η υποκίνηση σε γενοκτονία, αποτελεί επίσης τη βάση για τις συνεχείς εκκλήσεις των Ηνωμένων Εθνών, που απαιτεί να δεχόμαστε εκατομμύρια μετανάστες για να βοηθήσει με τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων στην Ε.Ε. Σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2000 στην Έκθεση για το «Τμήμα Πληθυσμού» (Population division) των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, υπό τον τίτλο «Μετανάστευση αντικατάστασης: Μια λύση στη μείωση και γήρανση του πληθυσμού», η Ευρώπη θα χρειαστεί μέχρι το 2025, 159 εκατομμύρια μετανάστες.

Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί πώς μπορεί να υπάρξει τέτοια ακρίβεια σχετικά με τις εκτιμήσεις της μετανάστευσης, αν και δεν ήταν ένα προμελετημένο σχέδιο. Είναι βέβαιο ότι το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων θα μπορούσε εύκολα να αντιστραφεί με τα κατάλληλα μέτρα για τη στήριξη των οικογενειών.

Αντ’ αυτού όμως, εντελώς ‘τυχαία’, όλες οι χώρες που αυτή τη στιγμή έχουν μεγάλο πρόβλημα υπογεννητικότητας αντιμετωπίζουν και τεράστιο πρόβλημα εισροής παράνομων μεταναστών – η Ιταλία είναι ”μια χώρα που πεθαίνει” σύμφωνα με την Ιταλική Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, στη Βρετανία οι Άγγλοι θα είναι μειονότητα σε λιγότερο από 10 χρόνια στο ίδιο τους το έθνος σύμφωνα με την Βρετανική Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, και η Ελλάδα είναι τέταρτη στον κόσμο σε ρυθμό μείωσης πληθυσμού σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.Είναι εξίσου σαφές ότι η συμβολή των ξένων γονιδίων δεν προστατεύουν τη γενετική μας κληρονομιά, αλλά επιτρέπουν την εξαφάνισή τους. Ο μοναδικός σκοπός αυτών των μέτρων είναι να στρεβλώσουν πλήρως τους ανθρώπους μας, ώστε να μετατραπούν σε μια ομάδα ανθρώπων χωρίς εθνική, ιστορική και πολιτισμική συνοχή. Με λίγα λόγια, οι πολιτικές του σχεδίου Kalergi ήταν και εξακολουθούν να είναι, η βάση των επίσημων κυβερνητικών πολιτικών που αποσκοπούν στην γενοκτονία των λαών της Ευρώπης, μέσω της μαζικής μετανάστευσης.

O G. Brock Chisholm, πρώην διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (OMS), αποδεικνύει ότι έχει μάθει το μάθημα του Kalergi καλά, όταν λέει: «Αυτό που οι άνθρωποι σε όλα τα μέρη πρέπει να κάνουν είναι να περιορίσουν τις γεννήσεις και να προωθήσουν μικτούς γάμους (μεταξύ διαφορετικών φυλών), αυτό έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια ενιαία φυλή σε ένα κόσμο που θα κατευθύνεται από μια κεντρική αρχή.”

Τα ΜΜΕ, έχουν το δικό τους ρόλο στην προώθηση αυτού του πλάνου. Το 2014 το National Geographic δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών για την εξέλιξη της ανθρώπινης φυλής, προβλέποντας ότι ”τα χρόνια που έρχονται οι διαφυλετικές σχέσεις θα έχουν αυξητικές τάσεις και στο τέλος η ανθρώπινη φυλή θα είναι ένα αμάλγαμα διαφορετικών εθνικοτήτων”.ΣυμπέρασμαΑν κοιτάξουμε γύρω μας, το σχέδιο Kalergi φαίνεται να υλοποιείται πλήρως. Αντιμετωπίζουμε σύντηξη της Ευρώπης με τον Τρίτο Κόσμο.


 Ο διαφυλετικός γάμος παράγει κάθε χρόνο χιλιάδες νέους μιγάδες: «Τα παιδιά του Kalergi». 

Υπό τη διπλή πίεση της παραπληροφόρησης και την ανθρωπιστική αποβλάκωση, που προωθείται από τα ΜΜΕ, οι Ευρωπαίοι διδάσκονται να αποκηρύξουν την καταγωγή τους, να απαρνηθούν την εθνική τους ταυτότητα.

Οι υπηρέτες της παγκοσμιοποίησης προσπαθούν να μας πείσουν ότι το να αρνούμαστε την ταυτότητά μας, είναι μια προοδευτική και ανθρωπιστική πράξη, ότι ο «ρατσισμός» είναι λάθος, επειδή θέλουν όλοι μας να είμαστε τυφλοί καταναλωτές. 


Είναι απαραίτητο, τώρα περισσότερο από ποτέ, να αντιμετωπίσουμε τα ψέματα του συστήματος, να αφυπνίσουμε το επαναστατικό πνεύμα των Ευρωπαίων. 

Ο καθένας πρέπει να δει αυτή την αλήθεια, ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ισοδυναμεί με γενοκτονία. 

Δεν έχουμε άλλη επιλογή, η εναλλακτική λύση είναι η εθνική αυτοκτονία.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η απονομή του βραβείου Coudenhove-Kalergi στον Πρόεδρο Van Rompuy 

Στις 16 Νοεμβρίου 2012, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Van Rompuy, τιμήθηκε με το βραβείο Coudenhove-Kalergi, κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης στη Βιέννη, για τον εορτασμό 90 χρόνων του πανευρωπαϊκού κινήματος. 

Το βραβείο απονέμεται κάθε δύο χρόνια σε κορυφαίες προσωπικότητες για την εξαιρετική συμβολή τους στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Ένας καθοριστικός παράγοντας που τον βοήθησε να κερδίσει το βραβείο ήταν ο ισορροπημένος τρόπος με τον οποίο ο Πρόεδρος Van Rompuy εκτέλεσε τα καθήκοντα του στη νέα θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. 


Χειρίστηκε αυτόν τον ιδιαίτερα ευαίσθητο ηγετικό και συντονιστικό ρόλο με πνεύμα αποφασιστικότητας και συμφιλίωσης, ενώ έμφαση δόθηκε επίσης στην επιδέξια διαιτησία του επί ευρωπαϊκών θεμάτων και την αδιάλειπτη δέσμευση για στις Ευρωπαϊκές ηθικές αξίες.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Van Rompuy περιέγραψε την ενοποίηση της Ευρώπης ως έργο ειρήνης. 


Η ιδέα αυτή, η οποία ήταν και ο στόχος της εργασίας του Coudenhove-Kalergi, μετά από 90 χρόνια εξακολουθεί να είναι σημαντική. 

Το βραβείο φέρει το όνομα του Count von Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi (1894-1972), φιλόσοφος, διπλωμάτης, εκδότης και ιδρυτής του Πανευρωπαϊκού Κινήματος (1923). 

Ο Coudenhove-Kalergi ήταν ο πρωτοπόρος της Ευρωπαϊκής ενοποίησης και διέδωσε την ιδέα μιας ομοσπονδιακής Ευρώπης με τη δουλειά του.

Μεταξύ των νικητών του βραβείου 
περιλαμβάνονται, η Ομοσπονδιακή Καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ (2010) και ο Πρόεδρος της Λετονίας Vaira Vike-Freiberga (2006).


πηγη
Share:

Είναι Γενοκτονία ηλίθιε!Ας ξεκινήσουμε με τα αυτονόητα. Το μίσος απέναντι σε άτομα επειδή έχουν διαφορετικό χρώμα, ανήκουν σε διαφορετική φυλή, έχουν διαφορετική κουλτούρα, πολιτισμό ή θρησκεία είναι δείγμα ψυχικής διαταραχής. Το φυλετικό μίσος είναι ίδιον χαρακτηριστικό της γνωστής και μη εξαιρετέας εθνικότητας που έλκει την καταγωγή της από την Μ. Ανατολή και φυσικά δεν εννοούμε τους Άραβες. 

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει οι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί που ζουν στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και αλλού, να ανέχονται την εισβολή εκατομμυρίων αλλόφυλων εισβολέων από την Μ. Ανατολή και την Αφρική οι οποία -εκτός από τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες στα μεροκάματα και στο βιοτικό επίπεδο της λευκής εργατικής τάξης- σηματοδοτεί και την αλλοίωση των ευρωπαϊκών λαών σε πολιτισμικό αλλά και σε βιολογικό επίπεδο.

Από ότι φαίνεται, οι κυβερνώσες ελίτ και στις δύο όχθες του Ατλαντικού έχουν βάλει σε εφαρμογή ένα σχέδιο γενοκτονίας των λευκών Ευρωπαίων. Και όχι δεν είναι θεωρία συνωμοσίας ούτε πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Θα αναφέρουμε ένα πλήθος περιστατικών και συμπεριφορών που τεκμηριώνουν απόλυτα το αντιλευκό κλίμα τρομοκρατίας που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια.

Όπως μπορείτε να δείτε στους συνδέσμους 1 και 2, μια συμμορία έφηβων αφροαμερικανών (μάλιστα οι δύο ήταν νεαρά κορίτσια) απήγαγαν, έδεσαν και υπέβαλλαν σε βασανιστήρια ένα νέο λευκό άνδρα με νοητικά προβλήματα! Τον υποχρέωσαν να φωνάξει «fuck white people και fuck Trump»!

Μάλιστα η αλαζονεία τους ήταν τόσο μεγάλη ώστε το μετέδιδαν ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλλον πίστευαν ότι το να βασανίζεις έναν λευκό άντρα δεν είναι τόσο κακό. 

Βέβαια, συνελήφθησαν και οι τέσσερις της συμμορίας, αλλά παρότι τα κίνητρά τους ήταν καθαρά ρατσιστικά (φυλετικό μίσος εναντίον των λευκών), με υποκρισία τα ΜΜΕ στις Η.Π.Α αλλά και εδώ, μίλησαν για νεαρά άτομα που βρίσκονται σε σύγχυση και εστίασαν περισσότερο στο ότι ο νεαρός άντρας ήταν ΑΜΕΑ κι όχι στο ότι ήταν λευκός. 

Το πιο χυδαία φιλελεύθερο ελληνικό κανάλι, το ΣΚΑΪ του Αλαφούζου, αφού πρώτα έδειξε το συμβάν μετά έδειξε περιστατικά αστυνομικής βίας σε διάφορες πόλεις της Αμερικής απέναντι σε έφηβους αφροαμερικανούς.

 Βέβαια, το ΣΚΑΪ ξέχασε να πει το προφανές, ότι η βία των αστυνομικών δεν είχε ρατσιστικά κίνητρα για ένα και μόνο λόγο, διότι οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί ήταν όλοι αφροαμερικανοί!

Ξανά στο συμβάν. Δεν είναι κάτι το τυχαίο αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας προπαγάνδας που ξεκίνησε από το 1945 στην Ευρώπη και από το 1968 στις ΗΠΑ, και θέλει τους Ευρωπαίους να είναι υπεύθυνοι για όλα τα δεινά στον πλανήτη γη. Μαύροι ακτιβιστές, «περιούσιοι» στην καταγωγή φιλελεύθεροι ακαδημαϊκοί, ακραίες φεμινίστριες και λοιποί «αντιρατσιστές», διεξάγουν μια συντονισμένη επίθεση εναντίον των λευκών και ιδιαίτερα εναντίον των λευκών, ετεροφυλόφιλων, χριστιανών με συντηρητικές πεποιθήσεις αντρών.

Οποιοσδήποτε, ακόμα κι αν δεν είναι οπαδός της λευκής υπεροχής (white supremacist), απλά αν αμφισβητήσει τα ακραία δόγματα της πολιτικής ορθότητας και του πολιτιστικού μαρξισμού, μπαίνει στο στόχαστρο της σύγχρονης ιεράς εξέτασης, τίθεται στο κοινωνικό περιθώριο και υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί όχι μόνο να χάσει την δουλειά του αλλά ακόμα και την ζωή του για κάποια σχόλια που απλώς αμφισβητούν την λογική του πολιτιστικού μαρξισμού και του αντιλευκού ρατσισμού.

Ας δούμε τώρα στους επόμενους συνδέσμους, κάποια ακραία ρατσιστικά σχόλια και δηλώσεις από αφροαμερικανούς, φιλελεύθερους λευκούς ακαδημαϊκούς και φεμινίστριες:

Στον επόμενο σύνδεσμο, οι αφροαμερικανοί σχολιάζουν για το πως πρέπει να πεθάνουν γενικά όλοι οι λευκοί!
Εδώ ένας φιλελεύθερος, μαρξιστής και Εβραίος καθηγητής σε κολέγιο της Μασαχουσέτης, διδάσκει στους φοιτητές του ότι οι λευκοί άνδρες πρέπει να αυτοκτονήσουν, διότι αποτελούν ένα καρκίνωμα για την ανθρωπότητα. 

(Κι ένα βίντεο με παλαιότερες εμετικές απόψεις του για τους λευκούς 


 Φαντάζεστε έναν λευκό καθηγητή πανεπιστημίου να εκφράζεται έτσι δημόσια;
Σε αυτόν το σύνδεσμο, νέγροι «ακτιβιστές» διατυπώνουν δημόσια, σε πανεπιστημιακή αίθουσα, την άποψη ότι όλοι οι λευκοί πρέπει να πεθάνουν!

Εδώ μια ψυχοπαθής φεμινίστρια δηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται για το αν ένα μικρό λευκό αγόρι κατασπαραχτεί από αλιγάτορα !

Τέλος, στην άκρως φιλελεύθερη Σουηδία, ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας δηλώνει ότι η χώρα ανήκει στους μετανάστες κι όχι στους Σουηδούς, ενώ στο κέντρο της Σουηδικής πόλης Μάλμε, οι μετανάστες προπηλάκισαν τους κατοίκους και κατέστρεψαν ότι βρήκαν μπροστά τους με το σύνθημα “Jihad”(δείτε σχετικά εδώ κι εδώ).

Αν όλα αυτά δεν είναι προτροπή για διάπραξη εγκλημάτων με κριτήριο τη φυλή και το φύλο τότε τι είναι;


Κι ενώ σε όλες τις δυτικές κοινωνίες υπάρχουν νόμοι που καθιστούν τέτοιες ακραίες δηλώσεις ποινικά κολάσιμες, κανένας εισαγγελέας δεν ασχολήθηκε και κανένας από αυτούς που έκαναν αυτές τις δηλώσεις δεν έχασε την εργασία του ή προσήχθη στην δικαιοσύνη όπως προβλέπει ο νόμος.


Τώρα φανταστείτε τα εξής: Μια παρέα τεσσάρων λευκών εφήβων απαγάγουν έναν αφροαμερικανό ή έναν λατινοαμερικάνο άντρα με νοητική στέρηση! Όλα τα ΜΜΕ σε Αμερική και Ευρώπη θα μίλαγαν για άγριο ρατσιστικό έγκλημα, για κακούς λευκούς ρατσιστές που μισούν την διαφορετικότητα κλπ. Ελπίζω να αρχίζετε να καταλαβαίνετε την σοβαρότητα της κατάστασης. Αν προσθέσουμε και τους βιασμούς, τις ληστείες και τους φόνους που έχουν διαπραχθεί από τους εισβολείς σε Ευρώπη και Αμερική, την ολιγωρία των αρχών και την ατιμωρησία των ενόχων, μπορείτε να δείτε το προφανές: Υπάρχει εν εξελίξει ένα σχέδιο γενοκτονίας των Ευρωπαίων όπου γης.

Ένα σχέδιο που ξεκινάει από τα σχολεία με την καλλιέργεια αισθήματος ενοχής, τον ευνουχισμό των λευκών ανδρών σε παθητικά όντα, την μετατροπή των λευκών γυναικών σε ακραίες φεμινίστριες ή πόρνες και την διάλυση των λευκών οικογενειών μέσω του Πολιτιστικού Μαρξισμού.


Το ίδιο σχέδιο, συνεχίζεται περιλαμβάνοντας την φτωχοποίηση και την εξαθλίωση της λευκής εργατικής και μεσαίας τάξης, μέσω των τεχνητών οικονομικών κρίσεων και της ακραίας φορολογίας.


Τώρα πλέον φαίνεται να ολοκληρώνεται το σχέδιο, συμπεριλαμβάνοντας και την τρομοκράτηση ή ακόμα και τον φόνο, όσων λευκών δεν ανταποκρίνονται στα νέα πρότυπα που θέλουν να επιβάλουν οι ελίτ. Το πρότυπο του ευνουχισμένου λευκού, με ενοχές για το παρελθόν του και την καταγωγή του και χωρίς παραδοσιακές αξίες στις οποίες να στηρίξει το μέλλον του.

Είναι η γενοκτονία που δεν έρχεται, αλλά είναι ήδη σε εξέλιξη και πρέπει να αντιδράσουμε για το μέλλον των παιδιών μας.


Πηγή 
Share:

Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017

«Οι Μάγισσες του Σάλεμ» και οι σύγχρονοι κυνηγοί μαγισσών«Είναι πλέον εμφανές σε όλους τους σκεπτόμενους ανθρώπους ότι ο ρατσισμός είναι η νέα μαγεία. Μόλις σε στιγματίσουν ως "ρατσιστή", κάποιοι δεν θα θεωρούν ανήθικο να σου επιτεθούν ή και ακόμα χειρότερα». - Steve Browne.«Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο ρατσισμός, όπως η μαγεία, είναι μια δύσκολη κατηγορία για να υπερασπιστείς τον εαυτό σου από αυτήν. Ο λόγος είναι ότι η λέξη δεν έχει πλέον κάποιο καθορισμένο νόημα». - Larry Auster.Οι Ρωμαίοι είχαν τις αρένες τους και τα λιοντάρια που περίμεναν να κατασπαράξουν τους χριστιανούς, αυτούς τους οπαδούς της «κακόβουλης δεισιδαιμονίας». Η Αγγλία της Ελισαβετιανής Εποχής είχε το βάρβαρο «σπορ» με μία αρκούδα που την έριχναν σε έναν περιφραγμένο λάκκο και την βασάνιζαν προς τέρψιν του κοινού. Ο Μεσαίωνας είχε το κυνήγι των μαγισσών με τις «υπηρέτριες του Σατανά» που μετά από «δίκη» τις έριχναν στην πυρά ή τις έστελναν στην κρεμάλα για να καθαρίσει η πουριτανική κοινωνία τους. Η Γαλλική Επανάσταση είχε τις δικές της «δίκες» με τις γκιλοτίνες, κάτω από τις οποίες, με συνοπτικές διαδικασίες, έχαναν τα κεφάλια τους οι «εχθροί της επανάστασης» κατόπιν ετυμηγορίας του «Επαναστατικού Δικαστηρίου». Και ο σταλινικός μεσαίωνας είχε τις «δίκες της Μόσχας» με τις μαζικές διώξεις και εκτελέσεις των «εχθρών του λαού».

Η εποχή μας έχει το αδιάκοπο κυνήγι των «ρατσιστών».
Ο καθένας τρέμει στην ιδέα μήπως τον πούνε "ρατσιστή". Εάν κάποιον δεν τον χωνεύεις και θες να τον φέρεις σε αμηχανία, να τον στοχοποιήσεις, να συγκεντρώσεις τα πυρά επάνω του, αρκεί να τον πεις "ρατσιστή" και το κυνήγι θα ξεκινήσει.


Οι πιο πεπειραμένοι, αλλά και αφιερωμένοι - με θρησκευτικό ζήλο και φανατισμό - στο εν λόγω κυνήγι είναι οι αριστεροί.


Βέβαια σήμερα, το κυνήγι έχει εκσυγχρονισθεί, με κρατικές και υπερεθνικές χορηγίες, σπόνσορες και live μετάδοση.


Ο «ρατσισμός» είναι το νέο σεξουαλικό αμάρτημα για τους πολιτικώς ορθούς Πουριτανούς. Έχουν μια εμμονή με αυτό, σαν να πρόκειται για ένα νέο είδος λαγνείας.


Καθώς τα τελευταία σεξουαλικά ταμπού πέφτουν, νέα ταμπού προκύπτουν και αυτά είναι πολιτικά, ιδεολογικά μέχρι και… λεκτικά.


Μάλιστα κύριοι, το νέο κυνήγι μαγισσών δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις υποκρισίες, τις δολοπλοκίες και τις μισαλλοδοξίες του παρελθόντος.Ποιοι έμποροι ναρκωτικών, ποιοι έμποροι ανθρώπων, ποιοι βιαστές, ποιοι παιδόφιλοι, ποιοι αποκεφαλιστές ανθρώπων, ποιοι απατεώνες πολιτικοί, ποιοι εγκληματίες ηγέτες και ηγετίσκοι, ποιοι νεκροθάφτες των λαών. Ξεχάστε τους. Εάν θες να κατονομάσεις την πιο αποκρουστική κατηγορία ανθρώπων δεν είναι δύσκολο. Όλοι τους ξέρουμε. Είναι οι «ρατσιστές». Και πρέπει να μείνουν μακριά από εμάς.


Ένα ντελίριο «αντιρατσιστικού» ηθικισμού κρατά έναν πληθυσμό σε κατάσταση ιδεολογικής σεμνοτυφίας, συμμόρφωσης και τρόμου.Το κρεσέντο δηλώσεων και εκδηλώσεων κατά του «ρατσισμού» έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση παράνοιας. Ο φόβος του να μην πεις το «λάθος» πράγμα, την λάθος λέξη, την λάθος στιγμή ή ακόμα να κάνεις την λάθος σκέψη. Ο τρόμος μήπως δώσεις την λανθασμένη εντύπωση στους άλλους. Μια αόριστη ενοχή και συνενοχή πρέπει να σε κατατρύχει. Βρισκόμαστε συνεχώς σε κατάσταση πανικού. Προσοχή, το κακό κρύβεται παντού και πρέπει να σταθούμε σε επαγρύπνηση εναντίον του. Εάν δείτε ή ακούσετε κάτι ύποπτο μην διστάσετε να το καταγγείλετε. Πρέπει να εκπαιδευτείτε να μάθετε να επισημαίνετε και να εντοπίζετε τις πιο σκοτεινές και αιρετικές μορφές. Χωρίς αυτούς η κοινωνία μας θα ήταν ιδανική.
Ο αγώνας, βέβαια, δεν είναι για το ρατσισμό, είναι για την εξουσία. Το κυνήγι μαγισσών δεν είναι για την καταπολέμηση του κακού, απλά αποβλέπει στο πως να εξουσιάζεις τις μάζες, σέρνοντας μέσα από το πλήθος κάποιο ανθρώπινο ον που θα το προσφέρεις ως «ανθρώπινη θυσία» στη συλλογική δύναμη του πλήθους και στο ηθικό κύρος των ιεροεξεταστών.


Το θύμα εξοβελίζεται και αποκόβεται από το πλήθος γιατί αρνείται να ακολουθήσει τις «αξίες», που έχει μάθει να ακολουθεί το υπόλοιπο πλήθος. «Αξίες» ανακατεμένες, βέβαια με ένα μείγμα φόβου και θριάμβου. Θριάμβου πάνω στην ευπάθεια του «αποβλητέου» ανθρωπίνου όντος και φόβου μήπως έρθει η ώρα και η δική μου υποκρισία, και η δική μου μικρή αμαρτία, εκτεθεί.


Η περίοδος με τις δίκες μαγισσών στην Ευρώπη του 15ου έως και 18ου αιώνα ήταν μια σκοτεινή εποχή διαδεδομένου ηθικού πανικού εξαιτίας κάποιων κακόβουλων σατανικών μαγισσών που λειτουργούσαν ως μια οργανωμένη απειλή για τη Χριστιανοσύνη.


Η κατηγορία ήταν εύκολη και το αποτέλεσμα της δίκης προδιαγεγραμμένο.


Οι "μάρτυρες" έπρεπε να εξυπηρετούν τον σκοπό της δίκης (καταδίκης). Οι δικηγόροι σε τέτοιες περιπτώσεις ήταν... περιττοί. Άλλωστε, όπως ο "ρατσισμός", η μαγεία είναι ένα "αόρατο έγκλημα", όπως κυνικά θα πει ο πουριτανός δικαστής Thomas Danforth. Ο πρόεδρος της Δίκης του Σάλεμ.
Η αποκορύφωση του κυνηγιού των μαγισσών ήταν κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών θρησκευτικών πολέμων από το 1580 έως το 1630. Εκτιμάται ότι συνολικά 40.000 έως 60.000 άτομα εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια των «δικών των μαγισσών».

Ανάμεσα στις πιο γνωστές δίκες ήταν οι δίκες των μαγισσών του Σάλεμ της Αμερικής (the Salem witch trials), που διοργανώθηκαν το 1692 και το 1693 στην αποικιακή Μασαχουσέτη.

 

Η ταινία “The Crucible”, («Οι Μάγισσες του Σάλεμ» ο ελληνικός τίτλος) του 1996, εμπνευσμένη από το θεατρικό έργο του Άρθουρ Μίλερ, αναφέρεται στις Δίκες των μαγισσών του Σάλεμ.

Πρωταγωνιστούν ο Daniel Day-Lewis (ως John Proctor), ηWinona Ryder (ως Abigail Williams), ο Paul Scofield (ως δικαστής Thomas Danforth), ο Bruce Davison (ως αιδεσιμότατοςParris) και η Joan Allen (ως Elizabeth Proctor), η οποία και προτάθηκε για όσκαρ καλύτερου δεύτερου γυναικείου ρόλου. Μεγάλο μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στις νησίChoate στο Essex της Μασαχουσέτης. Η ταινία είχε μέτριες επιδόσεις στο box office.ΥΠΟΘΕΣΗ: Νωρίς ένα πρωί στο Σάλεμ της Μασαχουσέτης το 1692, μερικά νεαρά κορίτσια του χωριού συναντούν στο δάσος με μαύρη σκλάβα από τα Μπαρμπάντος που ονομάζεται Tituba. Ένα από τα κορίτσια, η Abigail Williams, σκοτώνει ένα κοτόπουλο και πίνει το αίμα, ζητώντας η σύζυγος του John Proctor (τον οποίον ποθεί) να πεθάνει. Ανακαλύπτονται όμως από τον θείο της Abigail, τον αιδεσιμότατο Samuel Parris. Καθώς τα κορίτσια τρέχουν η κόρη του Parris χάνει κατά τρόπο παράξενο, τελείως την συνείδηση της.
Ο Parris ανακρίνει την Abigail για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο δάσος, ενώ η Betty δεν συνέρχεται, ούτε η Ruth, η κόρη του Θωμά και η Ann Putnam, που επίσης χόρευαν στο δάσος. Την οικία Πάρις επισκέπτεται ο Giles Corey, που υποψιάζεται ότι τα παιδιά παίζουν θέατρο και μαζί του ο Ιωάννης Proctor, με τον οποίον η Abigail είχε μια κρυφή σχέση και του οποίου την σύζυγο θέλει νεκρή. Η Abigail θέλει ακόμα τον Proctor, αλλά ο Proctorσυνειδητοποιεί το λάθος του και την αφήνει. Οι Putnams και ο Αιδεσιμότατος Πάρις πιστεύουν ότι η Μπέτυ και η Ρουθ είναι δαιμονισμένες, και έτσι λένε στον αιδεσιμότατο Τζον Χέιλ από τοBeverly να εξετάσει την Μπέττυ. Για να σώσει τον εαυτό της και τα άλλα κορίτσια από την τιμωρία, η πονηρή Abigail ισχυρίζεται ότι η σκλάβα Tituba είναι υπηρέτρια του διαβόλου. Αφού δέχεται ξύλο η Tituba «ομολογεί» ότι είναι μάγισσα, και γλυτώνει το κρέμασμα. Αντιλαμβανόμενες τη νέα τους δύναμη, τα άλλα κορίτσια αρχίζουν να «καταγγέλλουν» και άλλες γυναίκες τις οποίες «είδαν» με το διάβολο, συμπεριλαμβανομένης της ElizabethProctor, συζύγου του John Proctor.
Ο John, αποφασισμένος να μην επιτρέψει στην πρώην ερωμένη του να απολαύσει την εκδίκησή της, επιμένει ότι η υπηρέτριά του, ηMary Warren, μια από τις "πληγείσες" πρέπει να καταθέσει στο δικαστήριο ότι η μαγεία ήταν ψεύτικη. Παρά το γεγονός ότι ηWarren φοβάται την Abigail, συμφωνεί τελικά, παρόλα αυτά πτοείται από τα άλλα κορίτσια και κάνει πίσω. Η Elizabeth Proctorλέει ότι είναι έγκυος και ζητάει να ζήσει μέχρι τη γέννηση του μωρού.Όταν ερωτώνται τα κορίτσια από τον πρόεδρο του «δικαστηρίου» αν είναι ψέματα όλα αυτά σχετικά με τη μαγεία, εκείνα επίτηδες προκαλούν μια αναταραχή, κραυγάζοντας ότι η Mary Warren βάζει πάνω τους ένα ξόρκι. Προκειμένου να αποδείξει ότι η Abigail δεν είναι αθώα, ο John ομολογεί ότι είχε μια σχέση μαζί της. Ισχυρίζεται ότι η Abigail κατηγόρησε την γυναίκα του, προκειμένου να απαλλαγεί από αυτήν, έτσι ώστε να μπορεί να τον παντρευτεί. Η Abigail αρνείται την κατηγορία και καλείται η Ελισάβετ να πει αν η κατηγορία είναι αληθινή. Ωστόσο, μην ξέροντας ότι ο John ομολόγησε και θέλοντας να σώσει τη φήμη του, λέει ψέματα. Ενώ ο αιδεσιμότατος Hale προσπαθεί να πείσει το δικαστήριο ότι ο John είναι ειλικρινής, τα κορίτσια στρέφονται κατά των Proctors, ουρλιάζοντας ότι η Mary Warren τους επιτίθεται με τη μορφή ενός «κίτρινου πουλιού». Τα κορίτσια είναι τόσο πειστικά και δημιουργούν μια τέτοια αναταραχή, που κάνουν το «δικαστήριο» να τις πιστέψει. Για να σώσει τον εαυτό της από το να κρεμαστεί ως μάγισσα, η Mary Warren κατηγορεί τον Johnγια «μαγεία». Όταν τον ρωτάνε αν θα επιστρέψει στο Θεό, ο Τζον φωνάζει από απελπισία, «ο Θεός είναι νεκρός!». Αυτό είναι. Είναι σίγουρα μάγος και για αυτό συλλαμβάνεται.Την ημέρα πριν κρεμαστεί ο John Proctor, η Abigail προσπαθεί να πείσει το δικαστήριο ότι η γυναίκα του αιδεσιμότατου Hale είναι επίσης μια μάγισσα (γιατί Hale ήταν ο μόνος στην πόλη που αμφισβητούσε τους ισχυρισμούς της). Αυτό το σχέδιο αποτυγχάνει καθώς οι δικαστές δεν πιστεύουν ότι μία σύζυγος ιερωμένου δεν είναι «καθαρή». Τα κορίτσια στο μεταξύ το σκάνε και η Abigailκλέβει χρήματα από τον αιδεσιμότατο Parris για να ανέβει σε ένα πλοίο για να φύγει για τα Μπαρμπάντος, αλλά πριν το κάνει, ζητάει από τον John να πάει μαζί της. Εκείνος αρνείται. Την παραμονή του απαγχονισμού του John, ο Parris φοβούμενος ότι η εκτέλεση του θα προκαλέσει ταραχές στο Σάλεμ απευθύνεται σε αυτόν, και του ζητάει να συναντηθεί με την Elizabeth μήπως τον κάνει να "ομολογήσει" για να σώσει τη ζωή του. Ο John συμφωνεί και γράφει την ομολογία του. Οι δικαστές επιμένουν ότι η ομολογία του πρέπει να εμφανίζεται δημοσίως με δική του υπογραφή για να αποδείξει την ενοχή του και να πείσει τους άλλους, αλλά ο Johnθυμωμένα φωνάζει «Αφήστε μου το όνομά μου!» και σχίζει το χαρτί της ομολογίας, αποφασισμένος να κρατήσει το όνομά του καθαρό για τους γιους του. Τον παίρνουν για να τον κρεμάσουν και μαζί με την Rebecca Nurse και την Martha Corey απαγγέλλουν το Πάτερ Ημών. Πριν τελειώσουν, τους σπρώχνουν από τις άκρες της πλατφόρμας και βρίσκουν ακαριαίο θάνατο.Share:

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017

ΗΜΑΡΤΟΝ! «Ανέβασαν» παιδί με ανεμοβλογιά στο Facebook και έλεγαν ότι έχει καρκίνο για τα… like!
Οι απάτες στο Facebook από επιτήδειους δεν είναι σπάνιο φαινόμενο αλλά πολλές φορές παίρνουν επικίνδυνες διαστάσεις. 

Αυτή τη φορά, θύμα της απάτης έγινε ένα μικρό παιδί με ανεμοβλογιά, ο Jasper Allen από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι χρήστες που έκαναν την απάτη χρησιμοποίησαν την φωτογραφία του τρίχρονου αγοριού με ανεμοβλογιά και ισχυριζόμενοι ότι έχει καρκίνο ζητούσαν likes λέγοντας ότι το Facebook δίνει χρήματα στον ασθενή για κάθε like που γίνεται.

Η φωτογραφία του μικρού αγοριού είχε δημοσιευτεί σε εφημερίδες το περασμένο καλοκαίρι ως μια από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις ανεμοβλογιάς που έχουν συναντήσει οι γιατροί. Όμως, η 36χρονη μητέρα του δεν πίστευε στα μάτια της όταν είδε ότι η φωτογραφία του παιδιού της χρησιμοποιούνταν στο Facebook ως ενός παιδιού με καρκίνο με σκοπό κάποιοι να συγκεντρώσουν likes στη σελίδα τους.

Η φωτογραφία συγκέντρωσε εκατομμύρια likes και κοινοποιήσεις ενώ παρά τις πολλές αναφορές που έγιναν ως ψευδείς, το Facebook δεν τις «κατέβασε». «Οι φωτογραφίες του Jasper βρίσκονται στο Google, δεν είναι αυτό το θέμα, δηλαδή το πού τις βρήκαν. Δεν είναι το θέμα ότι τις έκλεψαν αλλά ότι είπαν ψέμματα για καρκίνο. Αυτό είναι κάτι με το οποίο δεν μπορεί κανείς να αστειεύεται. Πολλοί συγγενείς με πήραν τηλέφωνο νομίζοντας ότι όντως το παιδί έχει καρκίνο. Σχολίασα μάλιστα στη φωτογραφία ότι είναι ψεύτικη και ότι είναι ο γιος μου και η σελίδα μου έκανε like!» λέει η μητέρα του.

Η ίδια θέλει μετά από τις δεκάδες αναφορές που έχει κάνει να «κατέβει» επιτέλους η φωτογραφία του γιου της που προκαλεί στην οικογένεια μεγάλη αναστάτωση.
Share:

ΞΕΧΕΙΛΙΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ
ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΤΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΑΥΤΑ… ΜΜΕ; ΠΟΥΘΕΝΑ! ΔΕΝ «ΠΟΥΛΑΕΙ» ΤΟ ΘΕΜΑ; ΑΠΟΛΥΤΗ Σ Ι Γ Η…Ξεχείλισε όλο το Σύνταγμα από τη γαλανόλευκη γιγαντοσημαία της Βορείου Ηπείρου! Δείτε τον Βυζαντινό Δικέφαλο Αετό με το ξίφος και το στέμμα με τον Σταυρό. Αυτά δεν θα σας τα δείξουν και δεν θα τα δείτε πουθενά. Ορισμένοι να είστε σίγουροι ότι θα φάνε τα «λυσσακά» τους!Πιο συγκεκριμένα:Την δική του δυναμική παρουσία είχε ο Εθνικός Σύλλογος Βόρειος Ήπειρος 1914 κατά τον εορτασμό της 103ης επετείου της ανακηρύξεως της Αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου, στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στην Αθήνα την Κυριακή 19η Φεβρουαρίου, από τον ιστορικό Σύλλογο Βορειοηπειρωτών.(Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι υπέροχες φωτογραφίες που ακολουθούν, πρέπει να είναι «εξόχως δυσεύρετες»… Με δυσκολία τις εντοπίσαμε. Λέτε να ενοχλούν κάποιους;; «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»- ‘ΟΔΥΣΣΕΙΑΤV’)Πλήθος συλλόγων έλαβαν μέρος, καθώς και εκατοντάδες Βορειοηπειρώτες και Ελλαδίτες πατριώτες. Τον ξεχωριστό όμως παλμό, έδωσε η γ ι γ α ν τ ο σ η μ α ί α της Βορείου Ηπείρου με την οποία έκαναν πορεία τα μέλη και οι φίλοι του ΕΣΒΗ 1914, ξεκινώντας από την πλατεία Ομονοίας και διανύοντας την Οδό Σταδίου.Στον άξονα που συνδέει τις δύο κυριότερες πλατείας της πρωτευούσης της Ελλάδος (Ομονοίας και Συντάγματος) ακούγονταν συνθήματα για την κατεχόμενη Ήπειρο, έως ότου η πομπή φτάσει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καρύτση, όπου τελέστηκε η Δοξολογία για την επέτειο.ΚΥΡΙΑΚΗ 19η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017, ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ…
ΚΑΝΑΛΙΑ;
ΠΟΥΘΕΝΑ!

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ;
ΠΟΥΘΕΝΑ!‘ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ’ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ;
ΠΟΥΘΕΝΑ!

…»ΔΑΙΜΟΝΙΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ»;
ΠΟΥΘΕΝΑ!ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ!

ΔΕΝ «ΠΟΥΛΑΕΙ» ΤΟ ΘΕΜΑ;
ΑΠΟΛΥΤΗ Σ Ι Γ Η …ΕΠΕΙΔΗ Η ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΜΑΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ, ΠΟΥ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΕ ΘΥΣΙΕΣ & ΑΙΜΑ, ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΞΑΝΑ & ΞΑΝΑ & ΞΑΝΑ, ΔΕΝ «ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ» ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΣΑΘΛΙΟΥΣ «ΑΥΡΙΑΝΟΥΣ» ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ… Πληροφορίες  
Share:

FACEBOOK

Blog Archive