Κυριακή 9 Απριλίου 2017

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (στ)
Ἐξετάσαμε κάποια ἀπὸ τὰ σύμβολα, τὴν (περίεργη;;;) ἐμφάνισιν ὁμάδων ἱπποτῶν μέσα στὰ οἰκόσημα, τὴν σχέσιν τῶν Γλύξμπουργκ μὲ τὸν Ὄθωνα καὶ τὴν Ἀμαλία, ἀλλὰ καὶ τὶς οἰκογένειες τῶν Στιούαρτ, ποὺ κυρίως …μεριμνοῦν γιὰ τὴν Μεγάλη Βρεταννία καὶ τροφοδοτοῦν ὅλους τοὺς …βασιλικοὺς οἴκους τῆς Εὐρώπης τους μὲ νύφες καὶ γαμβρούς…

Ἀκόμη καὶ τὴν …Ῥωσσία!!!

Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ὅμως θὰ ἐρευνήσουμε τὴν (συμβολική) σχέσιν ποὺ ἔχουν καὶ οἱ τραπεζίτες μὲ τοὺς βασιλικοὺς οἴκους. Σχέσις ποὺ δὲν δικαιολογεῖται, βάσει τῶν ἐπισήμων καταγραφῶν, ἐφ΄ ὅσον κατὰ τὸ πλεῖστον οἱ τραπεζῖτες εἶναι τοὐλάχιστον …«περιούσιοι», κάτι ποὺ δὲν δηλώνουν οἱ «γαλαζοαίματοι»…

(Ἐκτὸς ἐάν…!!!)
Γιατί ὅμως καί οἱ Rothschild, μαζύ μέ τόν οἶκο Στιούαρτ, ἔχουν πανομοιότυπα σύμβολα;
Θά μάθουμε ἤ θά παραμείνουμε μόνον στίς ὑποθέσεις;


Πολύ ὁμοιάζουν; Ἤ ὄχι;
Μία ἐνδιαφέρουσα λεπτομέρεια, ποὺ μαθαίνουμε ἀπὸ μίαν …ὑποθετικὴ περιγραφὴ τῆς ἱστορίας, εἶναι ἡ αἰτία θανάτου τῶν Ῥομανῶφ.

Τὸ 1915, στὸ συμβούλιον τῶν ἠγετῶν τῆς Εὐρώπης, ποὺ ἔγινε στὴν Βιέννη, ὁ τσᾶρος Ἀλέξανδρος ἠρνήθη τὴν ἐκγαθίδρυσιν παγκοσμίου κυβερνήσεως καὶ κομμουνισμοῦ στοὺς Rothschild, ποὺ ἐπίσης παρίσταντο. (Ὡς τί;;;;).

1917 Ῥωσσία: Γενοκτονία τῶν Ῥομανῶφ.
Μία οἰκογένεια (ΜΟΝΟΝ) ἐλέγχει τά πάντα στόν πλανήτη;Ἐπὶ Ὄθωνος ἔφθασε στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν κι ἕνας Rothschild, γιὰ νὰ ἐπιτηρῇ καὶ νὰ καταγράφῃ καὶ νὰ μεριμνᾶ περὶ τῶν εἰσπράξεων, ποὺ ἀφοροῦσαν στὴν νεοαποκτειθήσα ἐπαρχία τῶν Rothschild.


Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!Οἱ (τότε) βασιλεῖς τῆς Εὐρώπης, ποὺ εἶχαν ἀπόλυτες καὶ βαθύτατες ἐξαρτήσεις ἀπὸ τοὺς δανειστές τους, οἱ ὀποῖοι ἀνεβοκατέβαζαν κυβερνήσεις γιὰ πλάκα, ἀλλὰ καὶ προκαλοῦσαν ἐπαναστάσεις τσαμπουκαλίδικα, ἔτρεμαν (καὶ τρέμουν) τὴν ὀργὴ τῶν τραπεζιτῶν. 

Αὐτῶν τῶν τραπεζιτῶν ποὺ αἰματοκύλησαν τὴν Γαλλία, τὴν Ἐλλάδα καὶ τελικῶς τὴν ‘Ρωσσία, μὲ τσαμπουκά… Πολὺ τσαμπουκά.

Ποιός θυμᾶται ἄρα γέ τόν παντοδύναμον Μέτερνιχ; Ποιός θυμᾶται τό μῖσος του γιά κάθε εἴδους ἀνεξαρτησία τῶν λαῶν; Ποιός θυμᾶται τούς Ἀψβούργους καί τήν βασιλεία τους; Τά σύμβολά τους; 
Οὐδείς. 


Ὅπως ἀνέβηκαν, ἔτσι κατέβηκαν ἀπὸ τὴν ἐξουσία. Βιτρίνες ἦσαν. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ πόσο τελικῶς ἀσήμαντοι ἦσαν αὐτοὶ οἱ βασιλεῖς, ἄς παρατηρήσουμε τὸ νέο σύμβολον τῆς Αὐστρίας…


Παρατηροῦμε τὸν ἀετό, τῶν Rothschild, ποὺ κρατᾶ τὰ σύμβολα τῆς …σοβιετίας!!! Ὤ… «συμπτώσεις»!!! Καὶ μετὰ ἐμεῖς ἐλπίζαμε καὶ πιστεύαμε πὼς ὁ κομμουνισμὸς ἦταν μία κάποια λύσις… …ἀγνοώντας πὼς ἦταν ἐπιβεβλημένη λύσις τῶν τραπεζιτῶν στὶς κοινωνίες μας. 

Ἀλλάζουμε τὰ ὀνόματα μὰ ἡ Ἀνθρωπότης ἀκόμη τοὺς ἰδίους ἐχθροὺς ἔχει, τοὺς ἰδίους δυνάστες καὶ τὰ ἴδια προβλήματα.

Φιλονόη

Share:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

FACEBOOK

Blog Archive